Mètode Total Immersion

Immersió total: igual que quan aprens la teva llengua materna. Perquè funciona.

Els nostres professors parlen en anglès en tot moment, en un context d’immersió total en l’idioma.  El nostre professorat és especialista en metodologia d’ensenyament de l’anglès a alumnes infantils i la nostra metodologia i dinàmiques de classe fomenten l’aprenentatge de l’anglès de forma amena, fàcil i divertida, de manera que com si d’un joc es tractés, els petits puguin anar aprenent l’anglès des de les primeres paraules.

Les nostres classes d’idiomes per a nens i nenes són molt lúdiques i didàctiques per tal que l’anglès sigui una font de motivació i diversió per als nostres alumnes.